Plakát cvičení ve vodě s Evou

Vážená široká veřejnosti
Plavání zaujímá mezi tělovýchovnými prostředky zvláštní postavení. Není jen zdravotně výchovným činitelem, nýbrž životní nutností. Plavání má vliv na vývoj a vlastnosti dětí, jako je vytrvalost, otužilost, soutěživost a cílevědomost. Pohyb ve vodě napomáhá k odstranění některých onemocnění (hlavně u dětské populace), jako je např. vadné držení těla, což je v dnešní moderní době velmi rozšířené onemocnění.

Soukromá Plavecká škola Horažďovice:
Zahájila svojí činnost 5.2.2001 a je součástí Asociace Plaveckých škol ČR. Zaměstnává kvalifikované cvičitelky/cvičitele plavání. Navštěvují ji žáci mateřských škol a žáci 1. stupně základních škol i specializovaných škol. Pro 3.+ 4. třídy ZŠ je výuka plavání v souladu se školním vzdělávacím programem. Je realizována a je součástí vyučování příslušné základní školy. Pronajímatel prostor pro plaveckou výuku je Aquapark Horažďovice. Pro 5. +9. třídy probíhá zdokonalovací plavecký výcvik, pouze v časových možnostech učebních plánů základní školy. Soukromá Plavecká škola Horažďovice vychovává kvalitní, dobré plavce, a ti kteří začínají, získávají prvotní základy plavání. Formou her a profesionálního přístupu zvládáme u bojácných dětí odstraňovat postupně strach z vody.Je skvělý pocit vědět, že dítě odchází z plavecké výuky spokojené a zvládající vodní prostředí. Velkou a významnou úlohu má výuka plavání hlavně v záchraně lidského života. Dítě, které absolvuje plaveckou výuku má mnohem větší šanci, zvládnout nebezpečné situace vodního prostředí. Plavecká výuka v Plavecké škole Horažďovice přispívá také ke snížení počtu dětí s plaveckou negramotností , a tím snižuje procento ročně utonulých dětí. To je jeden z hlavních cílů plavecké školy.

Prohlášení pro rodiče:

Výuka plavání pro žáky MŠ a pro žáky 1.stupně ZŠ, pro které výuka plavání není zahrnuta ve školním vzdělávacím programu, vrací PŠ pouze částku za obstarání výuky plavání maximálně do 30 dnů po skončení plavecké výuky.
Částka za obstarání výuky a režijní náklady musí být uhrazena před zahájením plavecké výuky v plné výši.
Při dlouhodobé nemoci žáka potvrzené lékařem, tj. neúčast při pěti po sobě jdoucích lekcích, (při neúčasti na 1.-4. po sobě jdoucích lekcích) se částka za obstarání výuky plavání nevrací.
Pokud dojde k důvodům zvlášť zřetele hodných a výuka plavání je realizována v menším rozsahu lekcí, pak částka odpovídající úhradě za obstarání výuky plavání se nevrací. Rodiče, můžete se také obrátit na své zdravotní pojišťovny, které pro Vás zajistily finanční bonusy.
Informujte se o možnosti žádat příspěvek na výuku plavání.
Těším se na další spolupráci.
S pozdravem vedoucí PŠ Eva Bláhová.

Vážení:

Zdravotní pojišťovny zajistily žákům, pro které výuka plavání není v souladu s §2. odst. 3. vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a není zahrnuta ve školním vzdělávacím programu finanční bonusy. Informujte rodiče těchto žáků o možnosti, žádat na zdravotních pojišťovnách příspěvek na výuku plavání. PŠ po skončení plavecké výuky vystaví potvrzení o její realizaci. Z těchto důvodů se částka za obstarání výuky plavání nevrací.

HODNOCENÍ PLAVECKÉ VÝUKY V PLAVECKÉ ŠKOLE HORAŽĎOVICE 2018

HODNOCENÍ PLAVECKÉ VÝUKY V PLAVECKÉ ŠKOLE HORAŽĎOVICE 2019

Základní a mateřské školy mají možnost na konci výukové lekce napsat hodnocení plavecké výuky
ohodnotit přístup k žákům a vyjádřit se k celému kolektivu instruktorů a instruktorek PŠ Horažďovice.


Soubory ke stažení:

Závazná přihláška
Čestné prohlášení pro rodiče žáků 3 a 4 tříd státní dotace

Fotogalerie:

Kliknutím na fotografii si ji zvětšíte a otevřete v novém samostatném okně. Toto okno lze pak kdykoliv zavřít kliknutím na zvětšený obrázek nebo normálním zavřením okna prohlížeče.