provozovatel - EVA BLÁHOVÁ

Vážená široká veřejnosti
Plavání zaujímá mezi tělovýchovnými prostředky zvláštní postavení. Není jen zdravotně výchovným činitelem, nýbrž životní nutností. Plavání má vliv na vývoj a vlastnosti dětí, jako je vytrvalost, otužilost, soutěživost a cílevědomost. Pohyb ve vodě napomáhá k odstranění některých onemocnění (hlavně u dětské populace), jako je např. vadné držení těla, což je v dnešní moderní době velmi rozšířené onemocnění.

Soukromá Plavecká škola Horažďovice:
Zahájila svojí činnost 5.2.2001 a je součástí Asociace Plaveckých škol ČR. Zaměstnává kvalifikované cvičitelky/cvičitele plavání. Navštěvují ji žáci mateřských škol a žáci 1. stupně základních škol i specializovaných škol. Pro 3.+ 4. třídy ZŠ je výuka plavání v souladu se školním vzdělávacím programem. Je realizována a je součástí vyučování příslušné základní školy. Pronajímatel prostor pro plaveckou výuku je Aquapark Horažďovice. Pro 5. +9. třídy probíhá zdokonalovací plavecký výcvik, pouze v časových možnostech učebních plánů základní školy. Soukromá Plavecká škola Horažďovice vychovává kvalitní, dobré plavce, a ti kteří začínají, získávají prvotní základy plavání. Formou her a profesionálního přístupu zvládáme u bojácných dětí odstraňovat postupně strach z vody.Je skvělý pocit vědět, že dítě odchází z plavecké výuky spokojené a zvládající vodní prostředí. Velkou a významnou úlohu má výuka plavání hlavně v záchraně lidského života. Dítě, které absolvuje plaveckou výuku má mnohem větší šanci, zvládnout nebezpečné situace vodního prostředí. Plavecká výuka v Plavecké škole Horažďovice přispívá také ke snížení počtu dětí s plaveckou negramotností , a tím snižuje procento ročně utonulých dětí. To je jeden z hlavních cílů plavecké školy.

Fotogalerie:

Kliknutím na fotografii si ji zvětšíte a otevřete v novém samostatném okně. Toto okno lze pak kdykoliv zavřít kliknutím na zvětšený obrázek nebo normálním zavřením okna prohlížeče.